ANA DİLİM HANI?

biz turkuzزنجان به كابوس پان فارسيسم تبديل شده است, امروز زنجان فردا قزوين - ائلخان تورك اوغلو

فاشسيسم خيالش از زنجان راحت شده بود چون فكر مي كرد ملي گرائي ترك را تا تبريز عقب رانده است و در شهر تبريز هم ملي گرائي ترك را محاصره خواهد كرد و از پاي در خواهد آورد ولي اينها سيستم مبارزه توركها را تا ابد نخواهند توانست درك كنند كه توركهاي چگونه در طول هزاران سال از چين تا بالكان را توانسته اند تحت سيطره خود در آورند و قوم وحشي پارس را بعد از شكست از اعراب با تمدن آشنا كنند. رمز و راز مبارزه و جنگ توركها براي بسياري از محققين و مورخين هنوز هم كه هنوز است ناشاخته مانده است.

حكومت جزء استفاده از زور و زندان چاره ديگري ندارد هويت طلبان و عاشقان زبان مادري را به بند مي كشد تا چند روزي هيبت و قدرت خود را نشان دهد آنهم به كساني كه همه كارها و مطالباتشان بر اساس قوانين بين المللي و قوانين خود حكومت است. مگر خواست سعيد متين پور چيست؟ يا همفكران ايشان چه جرمي مرتكب شده اند كه به صورت زننده از خيابان ربوده مي شوند بعد از روزها پي گيري خانواده هايشان حاكميت از محل نگهداري آنها به خانوادهايشان چيزي نمي گويند.

علت سختگيري بيشتر حكومت فارسگراي تهران بر هويت طلبان زنگان چيست؟ حاكميت دنبال چيست؟ حاكميت بعد از آن همه تبليغات پان فارسيستي و فارسگرائي و وارد كردن ضربات متعدد بر پيكره زنجانيان هرگز فكر نمي كرد كه مردم زنجان اينگونه مدافع حقوق زباني و فرهنگي خود شوند و به ملي گرائي ترك روي بياورند و بر هويت اصلي خويش پاي فشارند.

حاكميت فكر مي كرد خط آسيميلاسيون از زنجان گذشته است و ديگر هيچ كس در اين شهر مدافع هويت تركي نخواهد شد ولي با ديدن جوانان عاشق زبان مادري خشم دولتيان دو چندان شده است حالا مي بينند كه تمامي رشته هايشان پنبه شده است و تمامي سرمايه گذاري آنها براي بي هويت كردن مردم زنجان پودر شده و به هوا رفته است و مردم زنجان بيدار شده اند و همپاي ديگر تركها مدافع هويت واقعي خويش شده اند و به اين خاطر بيشتر خشمگين شده است و چون ديو زخمي بر فعالان ملي مي تازد و با نشان دادن خشم و هيبت خود مي خواهد از فعالان ملي زنگان انتقام بگيرد و ديگر شهرهاي نزديك به مركز را هم بترساند و بگويد كه ديديد بر سر هويت طلبان زنگان چه آمد شما هم حساب خود را بكنيد و به فكر هويت واقعي خود و زبان تركي نرويد.

حالا حاكميت و پان فارسيسم ترسش از قزوين است كه به صف هويت طلبي بپيوندد چرا كه مردم قزوين هم ترك هستند و حالا هم در بسياري از روستاها مردم به زبان تركي صحبت مي كنند و حتي در عروسي هاي خود عاشيق ها قوپوز مي نوازند و در شهركهاي صنعتي هم اغلب كارگران هم از تركهاي بومي و مهاجر هستند كه اگر كمي كار فرهنگي در قزوين شود بيداري ملي در آنجا هم رخ خواهد داد و ترس پان فارسيستها هم از اين است كه تركهاي قزوين هم درخواست آموزش زبان تركي در مدارس را بكنند و حالا هم بر زنجان فشار مي آورند تا هويت طلبي را در زنجان سد كنند و نگذارند به طرف تهران گسترش يابد.

براي قزوين چه بايد كرد؟

مثلث قزوين-تهران-قم بايد شكل بگيرد

حالا كه حكومت فشار را بر هويت طلبان زنجان بيشتر كرده است بايد يك حركت هويت طلبي بومي در قزوين شكل بگيرد تا حكومت يك قدم هم عقب نشيني كند. مثلث قزوين-تهران-قم بايد شكل بگيرد تا حكومت در اين مثلث گير بيفتد و نتواند از اين مثلث خارج شود.

دانشگاه آزاد و دولتي قزوين بهترين جا براي فعاليت اوليه است كه بايد حركت هويت طلبي از اين جاها شروع شود بعد در بين مردم ترويج شود. تركهاي زيادي در روستا و شهركهاي صنعتي قزوين هستند كه حس هويت طلبي دارند و بايد اين حس بيدار شود و تعليم ببيند وقتي كه تلويزيون گون.آز.ني.وي در ترك ست بود افراد زيادي ازقزوين با اين تلويزيون تماس مي گرفتند معلوم بود هويت تركي هنوز هم كه هنوز است در بين مردم قزوين وجود دارد و بايد كار فرهنگي شود. دانشجويان بومي ترك در قزوين بايد در اين مساله نقش محوري ايفا كنند و حركت هويت طلبي را به ميان مردم ببرند تمامي فعالين ملي بايد به كمك قزوين بروند و مراسم هاي فرهنگي براي قزوين تدارك ببينند بايد با مردم قزوين همدلي بيشتري صورت بگيرد اشخاص معروف قزوين كه حس ملي تركي داشته اند بايد شناسائي شوند و به مردم شناسانده شوند از شاعران تركي گوي قزوين بايد شروع شود بعد ادامه داده شود با اينكار مي توانيم نگذاريم حكومت در زنجان با هويت طلبان درگير شود.

بايد جبهه هاي جديدي براي هويت طلبي گشوده شود و نقاط متعدد براي هويت طلبي مشخص شود حالا قزوين بهترين محل براي مشغول كردن حاكميت است اگر فعالان ملي بتوانند اين مساله را با دقت پيش ببرند همانگونه كه امروزه زنگان پان فارسيستها را به وحشت انداخته، فردا هم قزوين به كابوس پان فارسيستها تبديل خواهد.

http://www.11007.baybak.com/?p=1745

 

 

نوشته شده در جمعه 8 مهر 1390ساعت 03:07 توسط biz turkuz| 1باخیشقالب جدید وبلاگ پیچك دات نت
جاوا اسكریپت

تعداد بازدیدکنندگان :
تعداد افراد آنلاین :
مرکز آموزش ایرانیان
آزربایجان جانیم سنه قوربان اولسون خوش گؤردوک سیزی! کد پیغام خوش آمدگویی کد لرزش هنگام راست کلیک