ANA DİLİM HANI?

biz turkuz

 نياز آذربايجان، بيداري

آذربايجان كه روزي سر آغاز گر حركات بيداري در كل ايران بود امروز بنده شده در دست فارس ها .آذربايجان امروز در بحراني ترين شرايط خود در حال از دست دادن زبان خود فرهنگ خود هويت خود است .سال گذشته كه مردم با شور اشتياق خواستار حقوق پايمال شده خود در چنين روز هاي بودند با كمترين توجه روبه رو شد . در اين روز ها جوانان آذربايجاني را گرفتند شكنجه كردند به خاطر ترك بودنشان .نمي خواهم صريحتر از اين بگويم كه در آذربايجان غيرت ترك بودن فنا شده است . بايد از امروز روزي را ديد كه در تاريخ در يك جمله كوتاه اشاره شده است كه در آذربايجان زبان تركي متداول بوده است و بايد روزي را به خاطر آورد كه آذربايجان باغرور به زبان خود مي نوشت و زبان تركي قبل از زبان فارسي زبان ايران بود . اما چه دليلي را مي توان براي اين بيان كرد .البته كه دلايلي بايد وجود داشته باشد دلايلي از كينه و نفرت به ترك ها و زبان تركي و صد البته دلايلي مانند خود فروشي ها و بيگانه خواهي ها و خود حقير كردن ها و….. تنها عامل نوشتن اين مطلب ديدن يك روزنامه كردي بود كه همين هفته چاپ شده است كه برايتان به طور مختصر عناوينش را بازگو مي كنم

1. احداث‌ مناطق‌ ممنوعه‌ درمناطق‌ كردنشين‌
2. كارگران‌ معترض‌ در سنندج‌ دستگير شدند

3. معلمان‌ كردستان‌ خواستار اصلاح‌ نظام‌ گزينش‌ و ازادي‌ معلمان‌

دربند شدند

4. عماد افروغ‌ نماينده‌ تهران‌ ‌ به‌ مسئله‌ ازادي‌ و مشاركت‌ كردها

بايد توجه‌ شود

5. پرده‌ برداري‌ از تنديس‌ محمد قاضي‌ مترجم‌ نام‌ اورازه‌ كرد در

مهاباد

6. خودداري‌ جاسبي‌ رئيس‌ دانشگاه‌ ازاد از حضور در ميان‌ دانشجويان‌ اين‌

دانشگاه‌

بله جاي تعجب ندارد ملتي كه خود را باور كرد و براي خود تلاش كرد نه براي بيگانه نه براي زبان اجنبي كه در تمام فرهنگها مذمت شده است خود را بزرگ كرد نه خود را محقر و بيگانه را بزرگ شايسته چنين مقامي است شايسته استقلال شايسته آزادي .اگر از اوايل انقلاب تا به حال كردها هر روزه در حال جنگ بودند بايد امروز شاهد پيروزي آن باشيم نه فقط يك تظاهرات صوري در چند روز با شعار ها يي مانند رسميت زبان تركي كه براي تحقير آذربايجاني ، فارسها حتي چنين حقي را برايش قائل نيستند . كرد .اگر امروز آذربايجان فاقد زبان شود ديگر فردا آذربايجان وجود نخواهد داشت .اگر شعار در نظر فارسها پان تركيست ها رسميت زبان آن هم زبان آذري باشد حتما و صد در صد حتي مجوز نشريات نه فقط تركي بلكه فراسي و تركي كه البته يك ستون با غلط املايي و البته شعار هاي ايران خواهي را هم لغو خواهند كرد . وقتي كسي غرور خود را به بهاي اندك مي فروشد نه فقط غرور بلكه حيثيت و خود و ناموس اش و فرزندانش و آينده اش و دارايي اش و زبانش و همه چيز اش را مي فروشد جواب مسله آذربايجان ساده است .امروز معمار زاده با بيان كاهش اعتبارات سعي مي كند از اين اعتبارت نيز صرفه جويي كند و به دولت نيز چيزي را تقديم كند يعني از حق مردم آذربايجان چيزي را كم و به دولت براي خوش خدمتي (خايامالي و چاپلوسي) پيشكش كند . در حالي كه استانهاي ديگر مانند شيراز يك روز را برايش در تقويم رزرو مي كنند در جنبه اقتصاد نيز هر ساله رشد بيش از استاندارد در كشور را دراد و يا اصواهان با كارخانه هاي بزرگش و يا حتي كرمان و… ولي سهم آذربايجان يعني آذربايجان شرقي ،اردبيل ،غربي ،همدان ،قزوين ،زنجان صرفه جويي از اعتبارات كاهش داده شده است .البته من با كاهش اعتبارات كه باعث بيداري حس تركي در آذربايجان مي شود خوشحالم ولي اگر بتوان از اين فرصت به مانند كردها استفاده كرد و به نوعي استقلال كشور را فراهم كرد مطلوب است .بحثي كه داشتم در مورد نشريه كرد بود در مقايسه با نوع ترك آن كه به اين بحث كشيده شد .اگر ما در 1324 صاحب حكومت بوديم بايد آن را نتيجه زحمات اصحاب قلم در آن زمان دانست و باز اگر امروز در حال نابودي فرهنگ خودمان هستيم باديد باز آن را نتيجه اقدامات اصحاب قلم دانست . اگر در سنندج قلمي اين چنين كاغذي را سياه مي كند در آينده بايد انتظار كشور ي كرد را داشته باشيم . در آذربايجان در عوض ياغينناشماق(همگرايي) با ترك ها ،ديگر استانها و كشورها ترك در جهت مخالف اصهاب قلم كاغذي را سفيد ميكنند و اين همان نابودي فرهنگ خودمان است در اردبيل نشريه به نام ايران شمالي چاپ مي شود و غم بارتر سكوت مردم به اين نشريه است و صد البته بايد شاهد حضور و سرايت اين نشريه ها به ديگر مناطق ترك نشين باشيم چون مردم كه مخالفتي ندارند با حضور اين نشريه ها .اگر نشريه ها به جاي پرداختن به مسايلي كه مربوط به خودشان است يعني مسايلي همچون فرهنگ منطقه و زبان و اقتصاد و… به دبال مسايلي همچون خاور ميانه مسايلي مورد بحث در ايران و به نوعي مسايل ايران گرايي باشند پس چه فرقي با نشريه ها و روزنامه هاي دولتي دارند .من رك به شما مي گوييم اگر نشريه در خاك آذربايجان بزرگ اگر شعري به زبان تركي و مقاله هاي خود را به زبان تركي در نياورد به اين مردم خيانت كرده است .كساني كه بايد پرچم دار عقلانيت و خودآگاهي باشند دچار سردرگمي مردم و جهالت بيشتر آنان مي شوند نبايد نام نويسنده و متفكر داشته باشند .نويسنده و ناشري كه از ترس حكومت مطلبي را تركي ننويسد و چاپ نكند بهتر است در سپه و لشگر نظامي حكومت براي خود جايي را دست و پا كند تا در اصهاب قلم منطقه . اگر امروز حركت عزت خواهي مردم ترك را بااسلام سركوب مي كنند بدانند كه به اسلام توهين مي كنند

در سالروز نهضت عزت خواهي مردم ترك هر تركي بايد با شناخت و پايبندي به وظايف خود در راه اين مبارزه نقش خود را ايفا كند .روز اول خرداد راهپمايي كه اميد به آزادي آذربايجان باشد بايد همه تركهاي ايران حضور داشته باشند تا صريحتر وجودي كه تا ديروز از بين رفتن بود را احيا كنند .آزداي ،عزت ،استقلال از وظايف ديني هر مسلماني مي باشد .

به امبد روزي كه فرزندانمان در مملكت آذربايجان به زبان و فرهنگ خود برگردند

 

 

نوشته شده در جمعه 8 مهر 1390ساعت 03:11 توسط biz turkuz| 1باخیشقالب جدید وبلاگ پیچك دات نت
جاوا اسكریپت

تعداد بازدیدکنندگان :
تعداد افراد آنلاین :
مرکز آموزش ایرانیان
آزربایجان جانیم سنه قوربان اولسون خوش گؤردوک سیزی! کد پیغام خوش آمدگویی کد لرزش هنگام راست کلیک