ANA DİLİM HANI?

biz turkuz

هيونگ نو -    اصل و مبدا هيونگ نوها - هون ها -هيون يو - هو - تركان هيونگ نو - امپراتوري هون - تركان هون

نويسنده : محسن اقدمي

كپي برداري با ذكر نام نويسنده مجاز مي باشد

 نژاد و  زبان هيونگ نو

راجع به زبان و نژاد هيونگ نو ها  يا همان هون ها در جامعه ترك و مغول اعتقادات زيادي وجود دارد كه بيشتر به ترك بودن  هونها پاي بند است چنانكه اشاره خواهد شد ريشه كلماتي كه در متون چيني ذكر شده است تركي ست و دانشمندان زبانشناسي  همچون ‌ "  آقاي پيلو  "  معتقد است كه هيونگ نو ها يا همان هونها  ترك نژاد و زبانشان زبان يك قوم ترك است .

هيونگ نوها مردماني به ن‍‍ژاد ترك بودند كه در قسمت شرقي سيبري اقامت داشتند . چينيان اين مردمان غالب و فاتح را كه هميشه برايشان دردسرساز و ترسناك بودند براي جلوگيري از صدمات بيشتر اين مردمان بدانها رشوه هايي را پرداخت مي كردند.چيني ها اين مردمان را  هيونگ نو مي ناميدند . و هنديها و روميان اين ملت غالب را كه روزگاري از چين تا قلب اروپا را تصرف كردند هون مي ناميدند كه گرفته شده از همان اسمي ست كه  چينيان بدانها نام نهاده بودند.

چينيان مدتها پيش با اين مردم آشنا بوده اند و در حدود قرون نهم و هشتم قبل از ميلاد "  هيونگ نو  " ها را بنام  "  هين نو "  مشخص نموده اند و قبل از آن نيز هيونگ نو ها را هيون يو يا بطور مبهم تري "  هو " مي ناميدند .

بعقيده چينيان "  هو "  ها يا همان  " هيونگ نو "  ها عبارت بودند از قبايلي كه در حوالي شهرهاي ارودوس - شمال شان سي   و هوپي و ...  س***ت داشتند .

حتي بعقيده آقاي  " ماسپرو "    "  ژونگ"  ها  و   " پي ژونگ  " ها كه در مغرب و شمال پكن امروزي اقامت داشته اند قبيله اي بودند از همين  " هيونگ نو " ها كه مقيد و مطيع سلطنت چائو و پادشاه چائو موسوم به "  وولينگ " ( در حدود 400 ق . م ) شدند. و   " وولينگ " قسمتي از سرزمينهاي  "هيونگ نو "  ها را كه عبارت بود قسمتي از شان سي و ارودوس را از چنگ سلطنت "  هيونگ نو "  در آورد و در برابر حملات اين جنگجويان خستگي ناپذيز ديوار چين را تعبيه نمود . كه از زمان  همين "وولينگ "شروع شد و در دوران سلطنت  " تسين شه هوانگ تي " خاتمه يافت .

امپراتوري هيونگ نو ها

بنا برآنچه مورخ چيني "  سوماته سين " نوشته در نيمه دوم "  قرن سوم ق . م   "  است كه هيونگ نو ها با اتحاد خويش بصورت يك ملت واحد و قدرتمند درآمدند . وپادشاه اين ملت شخصي بنام  "‌  چان يو   " (به نظر مي آيد اصل واژه "  شان يو "  باشد كه در زبان تركي قديم بمعناي پادشاه مي باشد .)  كه عنوان كامل آن به زبان چيني بدين قرار است :   "  چنگ لي   كوتو   شان يو  "  كه ترجمه آن بدين قرار است  " اعليحضرت پسر آسمان " اما به نظر من ترجمه اين جمله اينگونه ميتواند باشد:  پادشاه نماينده تانري يا همان  پروردگار  .(البته در اين مورد هنوزهم در حال جشتوجو ومطالعه هستم )

در اين عنوان  لغاتي هست كه ريشه"  تركي " دارند من جمله چنگ لي كه نمونه چيني شده و تحريف شده كلمه تركي " تنگري " مي باشد كه بمعناي پروردگار آسمان آبي ميباشد. بلافاصله بعد از                " شان يو "  دوتن از اعاظم واكابر جاي مي گرفتند بعنوان " توكي " (اين كلمه در متون چيني به معناي  شاهان فرزانه ودرستكار آمده است ) كه يكي در راست  و ديگري در چپ "  شان يو " قرار مي گرفتند. بنظر مي آيد اين لغت تحريف شده  " توكري "   يا همان " توقري  =  دوغري "  كه به تركي يعني راستي ونيكي ست .

پايتخت             اعليحضرت پسر آسمان  " شان يو"  در اورخون بوده است .آن پادشاه فرزانه (توكري ) كه در طرف چپ جاي دارد اصولا وارث و جانشين امپراتور بوده است و در مشرق در اطراف كرولن اقامت داشته است . پادشاه فرزانه اي كه در طرف راست قرار دارد. در غرب اقامت ميكند. تصور ميرود در طرف  " اولياسوتاي "  فعلي در رشته كوهاي  " خانگاي " اقامت داشته است .

درجات درباري امپراتوري هيونگ نو (  هون  )

در تعيين بقيه درجات در ميان  " هون " ها  يا همان "  هيونگ نو " ها   "  كولي  " ها قرار دارندكه در زبان چيني به معني شاه معني شده است(درجه بعداز شهنشاه ) كه آنها نيز در چپ و راست قرار دارند و بعد از  آن سپه سالاران يا همان فرماندهان كل كه در دست چپ و راست  " كولي "ها قرار دارند و بعد از انها  " تانگ هو " ها هستند كه در دست چپ و راست  " كوتو " هاي بزرگ يمين و يسار روئسا هزار مرد و روئساي صد  مرد و روئساي ده مرد قرار مي گرفتند. اين ملت از همان ابتدا مانند يك لشگر تشكيل شده بوده است .  " تركان هيونگ نو ( هون )" هميشه براي جهت يابي رو به جنوب          مي ايستادندكه همين سبك و سياق در بين نوادگان بعدي " هيونگ نو " ها كه امپراتوري هاي متعددي در آسيا و اروپا تشكيل دادند تا قرن 10 بعداز ميلاد موسوم بوده است ( اين روش جهت يابي و تشكيل درجات درباري با كمي تغيير در ميان ديگر اقوام ترك كه بعدها حاكمان اروپا و آسيا شدن معمول بوده است )

 " تصاويري كه از هيونگ نو  بيان شده است "

چينيان و اروپايي ها  از تركان هيونگ نو ( هون )  تصاوير ارزشمندي به يادگار گذاشته اند .

به روايت  اين تاريخ نگاران  "تركان هيونگ نو " مردماني تنومند هستند كه سري گرد  دارند صورتشان پهن است . گونه هايشان برجسته و پره هاي بيني آنها از يكديگر دور است . سيبيل انبوهي دارند ولي ريش ندارند فقط يك مقداري پشم خشك بر چانه آنها آويزان است .گوشهايشان سوراخ شده و حلقه اي بدان آويزان است . معمولا سرهاي آنها تراشيده شده است و مقداري  موي بر فرق سر خود باقي مي گذارند.     (  " كوراكي شيراتوري" نيز مي نويسد تركان هيونگ نو موهاي خود را مي بافند. كه بعدها ميان    " تركان توپا  ( تپقاچ ) "  ،  " تركان توكيو (گوك تركها )  ، كي تان ها (ختاييان )               و مغولاني نيز همچون  ژوان ژوان ها (آوار )  اين كار متداول بوده است.)  ابروان آنها پهن و چشمهاشان بادامي شكل و مردمك چشمشان فروزان است. پيراهن وشلوار به تن دارند .و يك شنل كوتاهي كه از پوست مي باشد دوش آنها مستور ميدارد . كلاه بر سردارند و كلاه هايشان از پوست است. براي جلوگيري از سرما آستين جامه هايشان را از طرف مچ دست بشدت بسته اند . كفشهاي آنها از چرم است . شلوارهاي پهن و فراخ آنها در حدود مچ پا بسته شده است .(همانند گت پا ) جعبه اي پر از كمان اين كمانداران حرفه اي بكمربند بسته شده است و درست جلوي ران چپ آويزان است تركش نيز به كمربند بسته شده است و موازي با كمر است نوك تيرها  بسمت كليتين و دم تيرها بطرف راست بدن متمايل است .(  نوع پوشش تركان هيونگ نو  همانند ديگر اقوام ترك و مغول  به مانند كت و شلوار است كه در قرنهاي بعدي همسايگان تركان هيونگ نو از اين پوشش اقتباس كردند و جامه هاي دست و پاگير خود را با كت و شلوار تركان عوض نمودند اولين مللي كه از نوع پوشش تركان هيونگ نو اقتباس كردند چيني ها بودند .)

آداب  و  روسوم   تركان هيونگ نو  - هون ها

هيونگ نو ها يا همان هون ها اصلا كوچ رو و گله دار بودند. و با كوچ روي و گله داري امرار معاش ميكردند اما بعد ها با متحد شدند اين ملت   قوي و نترس امپراتوري تشكيل دادند كه امرار معاش خويش را بشتر از راه  تصرف كردند و غارت كردند شهرهاي چيني بدست مي آوردند وگاهي با گرفتن  رشوها و ثروت هاي كلان از جانب چيني ها لشگر كشي به چين را متوقف ميكردند و گاهي نيز  چين را تصرف ميكردند و بجاي تخت و تاج پادشاهان چيني مي نشستند . چنانكه قرنهاي بعدي همين هيونگ نو ها  متوجه اروپا شدن و همان كاري را كه با چيني ها انجام ميدادند را با  رومي ها و يوناني ها انجام دادند . نوادگان قرنهاي بعدي تركان هيونگ نو (هون ) كه توكيوها  و تاپقاچ ها  و  ... به كشته شدن در ميدان جنگ افتخار ميكردند و از مردن به بيماري شرم داشتند. چنانكه درميان تركان هون موسوم بوده است كه در روي قبر شخص متوفي به تعداد افرادي كه در جبهه هاي جنگ كشته بود سنگ مي گذاشتند اين رسم در ميان اولاد و احفاد "  هيونگ نو ها  " يعني " توكيو ها "  يا همان  " گوك ترك ها "  نيز مرسوم بوده است . و براي سوگ مرگ شاهان و اقوام خويش  صورت خود را تيغ ميزدند و با ضرب كارد مجروح مي ساختند تا خون با اشك جاري شود . چنانكه  " هيونگ نو " ها غربي ( هون ) در سوگ امپراتور خودشان" آتيلا  " همين رسم را ادا كردند .

مذهب و كيش" تركان هيونگ نو"  همان كيش"  شامانيزم " است كه مبتني ست بر پرستش" تنگري" يا همان خداي آسمان است كه جنبه الهي بدان داده است واز اين گذشته برخي كوه ها ميان " تركان "    مقدس است كه در اين كوهها قرباني ميكنند تركان  " هيونگ نو " بيشتر از گوشت تغذيه ميكنند.  كه من به اين چند بند اكتفا مي كنم .

صنعت و هنر  تركان  هيونگ نو ها  ( هون )

هنر و صنعت  " تركان هيونگ نو "  هنري است با خصويات و حالاتي آشكار اكثر آثار مشكوفه عبارت است از كمربندها يا قلاب ها و الواح كنده شده  ،  قزن قفلي ، گيره  يا تكمه براي زين و برگ است و غالب اين اشيا از مفرغ ساخته شده برروي آنها صورت حيوانات نقش گرديده است از اين گذشته تيرك چادر و خيمه است كه انتهاي آنرا بشكل گوزن ساخته اند . ( در بسياري از كتب تاريخي انتقال زين اسب  به اروپا را بوسيله آورها مي دانند . اما بنظر من انتقال زين اسب و كاربرد آن بوسيله تركان هيونگ نو يا همان هون صورت گرفته است چراكه تركان هيونگ نو زودتر از آوارها غالب اروپا شده اند در ضمن آوارها بيشتر در سمت شرق اروپا دولي را تشكيل دادند اين درحالي ست كه تركان هيونگ نو تا غرب مركز اروپا پيشروي كردند.) اين هنر اشتباها بنام هنر " ارودوس" تعيين شده است و " ارودوس "  نام قبيله اي مغولي است كه از قرن 16 ميلادي در اطراف رود زرد س***ت گزيده اند . هنر و صنعت تركان هيونگ نو مقوله اي بلندي را مي طلبد كه همانند بخشهاي ديگر مقاله ام مختصرا بدان اشاره مي كنم به عقيده آقاي ‌" رنه گروسه "هنر و صنعت تركان هون  يا همان هيونگ نو - قديمي تر از هنر و صنعت  " سيتي " يا همان  " سكايي " است كه احتمالا  مردماني از  نژاد  هند و اروپايي بودند .

 

تاثير هنر تركان هيونگ نو  به هنر ملل ديگر

به نظر باستان شناس ژاپني آقاي " سواجي امه ها را  " هنر تركان هيونگ نو يا همان هون - بطور عميقي در سبك و شيوه " چيني "  كه موسوم به " سلطنتهاي مبارزان "  مي باشد تاثير بسزايي نموده است و اين سبك لااقل در قرن 5 قبل از ميلاد شكفته و بارور شده است. بنابرين نخستين مفرغ هاي           " ارودوس "  مربوط به قرن  " 5  ق . م  " مي باشد . از سوي ديگر دانشمند فلاندي كه متخصص شناختن چين قديم است  آقاي  " كالگرن "  بازهم تاريخ هنر تركان هيونگ نو را به عقب تر رانده و تصور مي كندكه مربوط به650 700   ق . م  مي باشد.

ادامه دارد ...


http://www.mehtab.blogfa.com/

نوشته شده در چهارشنبه 24 اسفند 1390ساعت 10:53 توسط biz turkuz| 4باخیشقالب جدید وبلاگ پیچك دات نت
جاوا اسكریپت

تعداد بازدیدکنندگان :
تعداد افراد آنلاین :
مرکز آموزش ایرانیان
آزربایجان جانیم سنه قوربان اولسون خوش گؤردوک سیزی! کد پیغام خوش آمدگویی کد لرزش هنگام راست کلیک